Bekwaamheid op de proef gesteld - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Dit themaboek over competentiegericht beoordelen is gericht op het leerproces en de groei van de student, de aankomend professional. In dat leren zijn geen scherpe grenzen te trekken tussen formeel, nonformeel en informeel leren. Competentiegericht onderwijs is bedoeld om deze verschillende manieren van leren recht te doen, te stimuleren en leeromgevingen te verbinden. Dit themaboek bevat artikelen van verschillende auteurs die duidelijk maken dat er heel wat komt kijken bij het ontwerpen van goede beoordelingsvormen. Goed beoordelen is bovendien een vak apart: je bent niet zomaar een goede beoordelaar. Bekwaamheid op de proef gesteld is vanuit verschillende perspectieven te lezen: vanuit het perspectief van de student die werkt aan zijn of haar bekwaamheid; vanuit het perspectief van de opleider (op school en in de praktijk), die nieuwe rollen krijgt in een competentiegerichte benadering, waarbij nieuwe bekwaamheden op de proef worden gesteld; eveneens vanuit het perspectief van de opleider, die zich soms meer speelbal voelt in een veranderingsproces dan de eigenaar ervan. Ook dan worden je bekwaamheid (en je geduld) op de proef gesteld. vanuit het perspectief van de beleidsmaker. Welke functies vervullen toetsen, beoordelingen en examens eigenlijk? Wanneer spreken we van 'een deugdelijke en faire beoordeling”? En wie ziet erop toe en draagt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit? Dit boek gaat in op de diverse belangrijke afwegingen en keuzes die bij competentiegericht beoordelen moeten worden gemaakt. Ligt het accent bij beoordelen op ontwikkelen of juist op selecteren? Vindt de beoordeling onafhankelijk of afhankelijk van de leerweg plaats? Bestaat de toetsing uit een reeks kleinere onderdelen, of uit grote, integratieve gehelen