Autisme, samen aan de slag! - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

In het relatief jonge onderzoek naar autisme worden telkens meer lagen gevonden van waaruit je autisme zou kunnen verklaren naar oorsprong, oorzaak en evolutie. Voor onderwijsprofessionals betekent dit: beseffen dat er geen eenduidige werkwijze is. Het is belangrijk dat je zicht krijgt op die verschillende lagen, En dat je beseft dat mensen met autisme meer zijn dan alleen hun autisme. In samenwerking met de leerling kun je de beeldvorming van de leerling inzetten als vertrekpunt in de onderwijsleersituatie. Ilonka van der Sommen bespreekt aan de hand van 'transparanten' hoe je bij leerlingen met autisme van beeldvorming tot begeleiden kunt komen. Wat komt erbij kijken en welke tools zijn voor jou ondersteunend? In deze TIBtool geeft ze praktische handreikingen die als basis kunnen dienen en de samenwerking tussen leerling,leerkracht en begeleider kunnen versterken. Ilonka van der Sommen is docent in de Master EN bij FontysOSO. Zij is autismespecialist, studie- en onderzoeksbegeleider. Tevens is zij coördinator van de practitioner autisme en zet zij storytelling in bij lezingen en workshops. Ilonka is medeorganisator van de Inservice.