Asi Es - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Así es is een communicatieve leergang Spaans. De leergang kan voor diverse typen cursisten gebruikt worden vanaf de bovenbouw van het voortgezet onderwijs tot en met het volwassenen onderwijs. Así es is sterk gericht op spreekvaardigheid. Naast het trainen van taalvaardigheden biedt de leergang veel informatie over Spanje en in mindere mate Spaans Amerika. Deze editie is de volledig herziene uitgave van Así es. Aan de hand van een uitgebreid marktonderzoek bij docenten Spaans is er een inventarisatie gemaakt van de wensen ten aanzien van hun leergang Spaans. De uitkomsten van het onderzoek zijn vervolgens gebruikt bij het herschrijven van Así es. Así es in het kort: bevat nieuwe actuele lees- en luisterteksten de lessen zijn korter en er zijn nu 30 lessen verdeeld over 6 modules bevat audio cd's achter in het oefenboek heeft een nieuwe vormgeving leidt cursisten op tot niveau A2 van het Europees Referentiekader heeft portfolio- en herhalingsopdrachten bij elke module zijn er checklists om te checken of de leerdoelen behaald zijn Así es is, net als zijn veelgebruikte voorganger Eso sí, een doordachte leergang geschreven door auteurs die hun sporen hebben verdiend binnen het onderwijs Spaans en daardoor goed op de hoogte zijn van wat belangrijk is voor de cursist. De behoeften van de cursist zijn dan ook als uitgangspunt genomen bij het ontwikkelen van deze leergang. Ga voor de docentenhandleiding, aanvullend gratis lesmateriaal en verdere informatie naar de website: www.wolters-noordhoff.nl/asies Marc van der Linden Kees van Esch Anna Escofet