Altijd onderweg - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Als we de foto's en berichten die we posten op sociale media mogen geloven, dan hebben we een uitermate ontspannend en boeiend leven, waarin we zonder zorgen onze verlangens kunnen najagen én bevredigd zien. Het beeld dat we de wereld laten zien, staat echter in schril contrast met de toenemende gevallen van burn-out, depressies, stress, etc. We komen tijd en energie te kort, omdat we aan van alles en nog wat tijd en energie willen of moeten spenderen. We verlangen veel maar zijn onbevredigbaar. Dit boek kwam tot stand vanuit de bezorgdheid dat het verlangen van de westerse mens de speelbal is geworden van een aantal krachten die niet zo eenvoudig te identificeren zijn. Mensen leven en werken in een schijnbare vrijheid – men lijkt zijn eigen verlangen zonder problemen te kunnen nastreven – terwijl dit verlangen in werkelijkheid misschien al lang beteugeld is. Altijd onderweg biedt meer inzicht in dit verlangen. Welke functie vervult het verlangen? Is er een verschil met een (economische) behoefte? Wanneer verglijdt een verlangen naar een obsessie? Kunnen we spreken van een cultureel verlangen? Wat betekent het verlangen in de context van de hulpverlening? Schuilt er in de kunst ook een verlangen? Met bijdragen van Liesbet De Kock, Rogier De Langhe, Frederik De Preester, Peter Mertens, Rik Pinxten, Barbara Raes, Jean Paul Van Bendegem, Jo Van Den Berghe, Christian Van Kerckhove en Peter Walleghem. Over de auteurs Christian Van Kerckhove is coördinator van het expertisecentrum Mix!t, forum voor studie, documentatie en vorming rond samen/leven, Faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent. Hij doceert filosofie en sociale filosofie en ethiek aan deze faculteit en is (co)promotor van diverse onderzoeksprojecten. Hij is tevens voorzitter van de Opleidingscommissie Sociaal Werk aan diezelfde faculteit. Joris Van Poucke, filosoof, is als onderzoeker en lector verbonden aan de Hogeschool Gent en het expertisecentrum Mix!t, Faculteit Mensen en Welzijn. Hij is ook lid van het Centrum voor Geschiedenis van de Filosofie en Continentale Filosofie (HICO) aan de UGent. Eva Vens is maatschappelijk assistent en master in de vergelijkende cultuurwetenschappen. Ze is verbonden aan de Opleiding Sociaal Werk, Faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent. Ze is lid van de coördinatieraad van Mix!t. Ze doceert culturele antropologie en is (co)promotor van diverse onderzoeksprojecten.