ADHD-kinderen in ontwikkeling - Books & Kisses

ADHD-kinderen in ontwikkeling

0 out of 5

17.00

Artikelnummer: e10254ee91bd Categorie:

Meer informatie

  • Beschrijving

Beschrijving

De opvoeding van ADHD-kinderen mag niet worden onderschat. De ouders staan hier voor een buitengewoon moeilijke, maar zeker geen onmogelijke taak. De meeste ADHD-kinderen komen later goed terecht, mits zij tijdens hun opvoeding de juiste steun hebben gekregen. Het opvoedingsproces verloopt soms echter zo moeilijk dat de ouders er alleen niet uitkomen. Het kind met ADHD heeft dan specifieke begeleiding nodig van professionele hulpverlening. Dat kan ambulante hulp inhouden, maar het kan ook betekenen dat er daghulp moet worden ingeschakeld of dat een kind tijdelijk uithuis wordt geplaatst. Maar alvorens het zover komt zal eerst een juiste diagnose moeten worden gesteld. Daar mankeert het nog weleens aan vandaag de dag, want drukke en impulsieve kinderen krijgen tegenwoordig zowel door ouders als door professionele hulpverleners al gauw het etiket ADHD opgeplakt. Daarnaast is ook de pedagogische aanpak niet altijd optimaal omdat er nog veel onwetendheid is en de kennis niet steeds op de juiste wijze wordt toegepast. Pas na een juiste diagnose kunnen de problemen gericht worden aangepakt. Het ADHD-kind heeft recht op een adequate behandeling. Dat vergt in de eerste plaats een effectieve pedagogische aanpak. Daarnaast kunnen in sommige gevallen ook medicijnen een zinvolle bijdrage leveren. Maar wat is de juiste pedagogische aanpak van ADHD-kinderen? Van der Ploeg en Scholte hebben gedurende ruim een jaar meer dan 150 kinderen met ADHD in hun ontwikkeling gevolgd. Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van de Stichting Ontwikkelingsfonds Dagbehandeling voor jeugdigen en de inzet van het Nederlands Instituut voor Pedagogisch en Psychologisch Onderzoek (Nippo). Het onderzoek heeft met betrekking tot de hiervoor genoemde vra¬gen verrassende resultaten opgeleverd. In dit boek stellen de auteurs hun bevindingen open voor een breder publiek en geven ze antwoord op de twee cruciale vragen. – Hoe kan de ADHD-problematiek verantwoord worden bepaald? – Hoe kunnen de jeugdigen met ADHD op een effectieve wijze pedagogisch worden begeleid? Het boek is zo geschreven dat het toegankelijk is voor een ieder die met ADHD-kinderen van doen heeft of daar meer van wil weten. Ook bevat het een groot aantal tips om jeugdigen met ADHD pedagogisch te begeleiden. Het boek is daarmee niet alleen waardevol voor de professionele hulpverleners maar ook voor de ouders.