Aanwezig - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Het verhaal van Steve Ford's realisatie is nogal ongewoon. Op een avond, alleen thuis, viel iedere identificatie met het persoonlijke zelf totaal weg. Het ongebruikelijke is dat er bij Steve geen zoektocht volgens een traditioneel spiritueel pad aan vooraf was gegaan. Hij had geen leraar of guru, geen voorbeeld of context om duidelijk te maken wat er met hem was gebeurd. In de jaren die daarop volgden werd dit stukje bij beetje duidelijk voor hem, maar ook groeide het besef dat het realiseren van je ware natuur geen eindpunt is, maar een begin. Hij kwam steeds meer tot de ontdekking dat leven in de wereld vanuit 'Dat' een nader onderzoek in het wezen van bewustzijn vereist, en dat het een proces is waar nooit een einde aan komt. Dit boek is een verslag van Steve's jonge jaren, van zijn ontwaken en van het proces dat daarop volgde.