lege klasruimte

Onderwijs op afstand: wennen voor kind en leerkracht

Kun je kinderen op de basisschool lesgeven, zonder dat ze zich in je lokaal bevinden? Het antwoord is ‘ja’, al zitten er wel wat haken en ogen aan.

Wat is de reden dat kinderen naar school gaan?

Jonge kinderen gaan naar school om dingen te leren, zoveel is duidelijk. Rekenen, taal, schrijven: ze leren het op school. Maar dat niet alleen. Ze leren er ook omgaan met regels. Spelen met andere kinderen, waar ze ongemerkt ook weer veel van leren. Ze ontwikkelen zich er, niet alleen op het gebied van de schoolvakken, maar ook sociaal.

Kun je al deze aspecten aan bod laten komen in digitale lessen? Of kun je e-learning primair onderwijs vooral als een aanvulling zien, en niet als een alternatief? Alhoewel de meningen daarover verschillen, is in de vreemde periode waarin jonge kinderen opeens niet meer naar school mochten, duidelijk geworden dat e-learning op deze leeftijd voordelen kent, maar zeker ook uitdagingen oplevert.

De ‘echte’ schoolvakken als rekenen, taal en lezen, die vallen digitaal aardig aan te leren. Er is, zeker bij de jongste kinderen, wel continue supervisie en hulp van ouders nodig, wat het in sommige situaties lastig maakt. Instructie en feedback vallen, door gebruik te maken van slimme digitale oplossingen, echter voor een heel groot deel op afstand te geven door de leerkracht. Wat de meeste kinderen echter behoorlijk missen, is het persoonlijke contact met hun leerkracht en klasgenootjes.

Digitaal spelen is toch anders

Via digitale klaslokalen en chats kunnen kinderen contact houden met elkaar en met hun leerkracht. Hoe ouder zij worden, hoe meer mogelijkheden er zijn. Waar jonge kinderen die nog niet kunnen schrijven alleen via beeld kunnen communiceren, kunnen wat oudere ook al tekstberichten uitwisselen.

Het neemt echter niet weg dat het contact anders is dan normaal. Er kan niet samen worden gespeeld, er kunnen geen knuffels worden uitgedeeld en kinderen missen het echte contact dat ze op hun school wel ervaren. Daar kan geen beeldschermpje tegenop!

Toch heeft het verplichte onderwijs op afstand voor veel leerkrachten een positieve kennismaking met alle digitale middelen die zij kunnen gebruiken opgeleverd. Er werd inventief gebruikgemaakt van alle mogelijkheden, en docenten gaven zelf aan op een heel andere manier naar hun lessen te kijken. Best een positieve ontwikkeling! Nu meer docenten gewend zijn om digitaal te werken, wordt de stap om dit in het reguliere onderwijs te verwerken kleiner. Veel leerkrachten geven aan nog wel wat hulp en begeleiding te kunnen gebruiken om zo effectief mogelijk met alle middelen om te gaan, iets waar bijvoorbeeld Edutrainers mee kan helpen. Dat de digitale middelen een blijvend plekje in het primair onderwijs hebben veroverd is echter wel duidelijk.

Share this post

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *